Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej

18 maja, 2017 w kategorii: Bez kategorii

Smog to zjawisko polegające na występowaniu zanieczyszczenia powietrza w wyniku działalności człowieka oraz współistnienia niekorzystnych zjawisk pogodowych takich jak zamglenie oraz brak powiewów wiatru. Wszystkie te okoliczności oddziałują bardzo źle na samopoczucie człowieka. Chcąc ograniczyć wskaźniki zanieczyszczeń w powietrzu, władze wielkich miast wdrożyły narzędzia służące wspieraniu stosowania alternatywnych źródeł energii. W związku z zagrożeniem smogowym w trakcie miesięcy zimowych Zarząd Woj. Śląskiego wprowadził uchwałę której celem jest dofinansowanie wymiany posiadanego kotła na węgiel na nowoczesny, bardziej czyste źródło ogrzewania. Refundacja dotyczy osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, które są posiadaczami budynków jednorodzinnych. Refundacja obejmuje montaż układu ogrzewania ze współudziałem odnawialnych źródeł pozyskania c.w.u. takich jak pompa ciepła lub kolektory słoneczne. Maksymalna suma dotacji to 25 procent kosztów i dotyczy instalacji z udziałem kotłów gazowych, olejowych, elektrycznych, kotłów zasilanych paliwem stałym z podajnikiem kategorii piątej oraz pomp ciepła. Wnioski o refundację należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach.