Dotacje do kolektorów słonecznych.

8 listopada, 2016 w kategorii: Dom i ogród

Najbardziej czystą energią jaką może przetworzyć człowiek jest ta wywodząca się z natury. Dlatego, aby poprzeć tego typu projekty od jakiegoś czasu funkcjonują programy dofinansowania dzięki którym można pozyskać środki na unowocześnienie systemu lub założenie ekologicznego źródła ciepła. Duże zanieczyszczenie powietrza powodują piece opalane węglem. W dużych aglomeracjach o znacznym skupisku tego rodzaju instalacje mogą przyczynić się do powstania w powietrzu smogu. Dlatego urzędnikom miasta bardzo zależy na niwelowaniu tego typu zjawiska. Najbardziej popularne są instalacje paneli słonecznych.Zainstalowanie ich w układzie grzewczym domów bezpośrednio ogranicza zużycie paliwa poprzez zmniejszenie czasu pracy kotła. Ogranicza to emisję szkodliwych gazów do powietrza. Standardową instalację z kolektorami słonecznymi stanowi płyta solarna lub ich zbiór, umieszczony zazwyczaj na dachu domu. Absorber pobiera energię cieplną z promieniowania słonecznego i przekazuje do wymiennika. Następnie układem przewodów rurowych energia cieplna dociera do pojemnika z wodą podnosząc jej temperaturę. Podania o dofinansowanie do układów solarnych najczęściej składa się w urzędach miast. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju inwestycji, powierzchni której dotyczy oraz od rodzaju ogrzewania. Przeważnie przekazywana jest w formie zwrotu za wykonaną i działającą instalację z panelami słonecznymi. Nie wszystkie miasta otrzymują dofinansowanie. Bardzo często dopłaty oferowane są w formie preferencyjnych kredytów w określonych instytucjach finansowych.