Fotowoltaika – nadwyżka energii

17 października, 2019 w kategorii: Bez kategorii

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i miewa problemy z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Prawdą jest ,że istnieje umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanenajczęściej wiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać iwykorzystać na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Jednakże nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi najzwyczajniej nie zapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu widzenia osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z poniesionej inwestycji o kolejne lata. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakupienie instalacji o zbyt wielkiej mocy w stosunku do potrzeb na energię.

Takiej sytuacji sprzyjają:
– niewiedza sprzedawcy lub wręcz celowe oszukiwanie kupującego – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są bardziej opłacalne dla instalatorów,

– podejście do kupowania „na zapas”,
– najnowsze urządzenia zużywają coraz mniejsze ilości energii elektrycznej – wydajemy także mniej na światło ze względuna spadek cen oświetlenia :ED.