Kablegrzewcze łatwy montaż i gwarantowany efekt

Montowanie kabla grzewczego do rynien ,a także rur do deszczówki, rozpoczynamy od jego rozłożenia. Przewód zaopatrzony jest przez producenta w kilkumetrowy odcinek przyłączeniowy z dwiema żyłami zasilającymi oraz żyłą do ochrony przeciw porażeniu. przewody Elektra VCDRKiedy przewód termiczny ma być instalowany w rurze spustowej do deszczówki oraz rynnie w obszarze temperaturowym gdzie potrzebne będą jego podwójne odcinki, trzeba rozpocząć od rury spustowej. Na dachu rozciągamy zdublowaną nić przewodu na długość rury oraz scalamy go uchwytami do rur spustowych. W ten sposób przygotowane kable zamieszczamy w pierwszej na skraju rurze spustowej oraz przytwierdzamy je przy pomocy zaczepu do rynny. Z kolei kable instalujemy w rynnie, przemieszczając się w kierunku jej zakończenia, gdzie mieści się następna rura spustowa. W tym miejscu tak jak ostatnim razem, układamy nadwyżkę kabla na pokryciu dachowym oraz spinamy go uchwytami oraz układamy w rurze spustowej. Następnie wracamy wzdłuż rynny i wzdłuż na wstępie położonej nitki kabla, podpinamy je za pomocą zamocowanych uprzednio mocowań. Podłączenie energetyczne całej instalacji odbywa z sieci energetycznej o napięciu 230V. W sytuacji niewielkich instalacji, przewody mają prawo być zasilane wprost przy pomocy przedłużacza z pakietem gniazd i wtyczek odpornych na wodę i wilgoć, wyposażonych oprócz tego w styki do ochrony przeciwporażeniowej. Składanie takiej instalacji jednej osobie, nie powinno zabrać więcej niż około godziny. Gdy powrócą przymrozki, rezultat swojej pracy będzie można podziwiać w wolnej od lodu instalacji przeciwdeszczowej.