Poziom odporności urządzeń elektrycznych

30 czerwca, 2016 w kategorii: Przemysł

Poziom ochrony jest istotnym parametrem każdej obudowysprzętu elektrycznego jak np.gniazda do instalacji elektrycznych. Zawiera się w nim zbiór oznaczeń, których wielkości wskazują na odporność obudów na wielorakie czynniki z zewnątrz.Klasa wytrzymałości IP wskazuje na wytrzymałość skrzynki na wodę i zabrudzenia. Jest również skala IK, która określa wytrzymałość obudów na działanie czynników z zewnątrz. Wszelkie wymienione czynniki zewnętrzne mogą powodować zniszczenie sprzętów elektrycznych, co może powodować zwarcia w instalacji oraz bezpośrednie zagrożenie dla użytkownika. Dla określenia klasy ochrony przed uderzeniem dla urządzeń, w tym np. obudów kamer wykorzystywanych w monitoringu, rozdzielnic i szaf elektrycznych montowanych w lokalizacjach dostępnych dla wszystkich itp., stosuje się grupę oznaczeń z użyciem klasy IK. Jest to uniwersalna klasyfikacja liczbowa opisująca stopień odporności przed uderzeniami mechanicznymi oferowana przez obudowy urządzeniom elektrycznym. Dzięki temu parametrowi można określić potencjał odpornościowy sprzętu i wybrać najbardziej odpowiedni produkt. Relatywnie wysoka wartość parametrów uchroni nas od wymiany sprzętu spowodowanej ciosami np. chuliganów. Klasyfikacja symboli stopni odporności IK szczegółowo charakteryzuje europejska norma EN 62262 i jej międzynarodowy odpowiednik norma IEC 62262: 2002. Symbol składa się z liter IK i liczb od 00 do 10, czyli od zerowej ochrony do całkowitego zabezpieczenia przed uderzeniem o sile 20J.Testy wykonano obiektem o wybranej wadze zrzucanym z określonej wysokości. Przykładowo:skrzynka o klasie odporności IK 10 wytrzymuje siłę uderzenia równą 20J, czyli uderzenie rzeczą o masie 5kg spuszczonym z wysokości 40cm.