Przewód samoregulujący się Selftec DW

Kable grzejne samoregulujące się posiadają znaczny wachlarz zastosowania. Należy wykorzystywać je jako układ zapobiegający zamarzaniu do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągów, zaworów. Jest możliwość, by montować je za pomocą taśmy przyklejając nitki kabla wzdłuż rury lub spiralnie w zależności od potrzebnej mocy do zabezpieczenia rurociągu.
Rury i rurociągi można też zabezpieczyć przed marznięciem poprzez wpuszczenie przewodu grzejnego do środka rurociągu. Taki sposób montażu może być przeprowadzony w rurach będących już w eksploatacji i nie potrzebuje demontażu izolacji lub zrobienia kolejnych przepustów. Wskazany rodzaj mocowania jest możliwy również w układach rur będących pod pod powierzchnią ziemi.
Osobnym typem kabla grzewczego samoregulującego stosowanym do zaznaczonego sposobu montażu jest Elektra SelfTec DW. Ma on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z jedzeniem i atest PZH pozwalający na umieszczenie go w rurociągach z wodą pitną.
Kabel grzejny SelfTec DW przygotowywany jest w odcinkach na żądanie do samodzielnego zarobienia. Przewód można przycinać na żądane części. Daje to szeroką dowolność wykorzystania. Jedną z podstawowych zalet przewodu jest
sposobność montażu w już istniejących instalacjach, gdy nie ma akcesu do rur z zewnątrz, bez konieczności demontażu izolacji.
Selftec DW może pracować w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w kawałku o maksymalnej długości 60m.