Siłowniki gazowe

W samochodach ciężarowych układem, który ułatwia podnoszenie tylnych drzwi są sprężyny gazowe typu pchającego. Po określonym czasie użytkowania system ten ulega eksploatacji i powinno się go wymienić na nowy. Podstawowym kryterium opisującym sprężynę gazową jest siła niezbędna do jej złożenia określona w niutonach. Ponadto określa się skok, czyli różnicę rozmiarów pomiędzy sprężyną złożoną a rozłożoną oraz średnicą. Jeśli na mechanizmie podane są wszelkie parametry, dopasowanie nowego elementu nie sprawia trudności. Natomiast jeżeli producent nie podaje żadnych danych należy samodzielnie dokonać odpowiednich obliczeń. W internecie dostępny jest arkusz kalkulacyjny do doboru siłownika. Wystarczy poznać ciężar klapy oraz jej rozmiar, liczbę siłowników, oddalenie między punktem zaczepienia do klapy a osią obrotu oraz siłę dopełniającą niezbędną do zamykania lub podniesienia klapy. Można również skorzystać z oferowanych usług projektowych uwzględniających prawidłowy wybór sprężyny gazowej. Usługi te są płatne, jednakże przy kupnie siłowników w sklepie podlegają częściowej refundacji. Do unikatowych rozwiązań projektowych usługi doboru mechanizmów są pełnopłatne. W przypadku montażu punkty zamocowania siłownika gazowego powinny znajdować się w jednej osi. Końcówki przykręca się do właściwych podpór, które zapewniają proporcjonalne luzy tak aby tłoczysko nie uległo naprężeniom w poprzek mechanizmu. Przy montażu należy pamiętać o jej ułożeniu tłoczyskiem do dołu aby przy pracy ulegała amortyzacji. Środek mechanizmu uzupełniony jest sprężonym azotem oraz olejowym wypełnieniem. Nie należy jej więc demontować. Jest to niebezpieczne i powoduje nieodwracalne zniszczenie.