Sterowanie w grzejnikach kanałowych Verano – grzejnik VKN5

18 września, 2017 w kategorii: Bez kategorii

Sterowanie grzejnika kanałowego z nawiewem odbywa się w sposób automatyczny za pośrednictwem sterownika pomieszczeniowego i napędu temperaturowego. Regulator, dzięki sensorowi temperatury dokonuje pomiaru ciepła i utrzymuje jej poziom na ustalonym pułapie. Dokładność regulacji jest zapewniona tylko na równoczesnym sterowaniu siłownikiem zaworu i napędem wentylatora. Dostosowując urządzenia niezbędne do sterowania grzejnikiem VKN5 trzeba dostosować konkretny typ transformatora. Dostosowuje się go zgodnie z charakterystyką elektryczną. Na zaworku termoregulacyjnym montujemy siłownik cieplny o napięciu 24V. Regulator pomieszczeniowy da się zaprogramować na indywidualne dni w tygodniu, dzięki czemu znacznie da się zmniejszyć koszty ogrzewania. Podłączenie elektryczne wszystkich tych aparatów mogą instalować obywatele z odpowiednimi kompetencjami elektrycznymi.