Układ odladzania dachu

Podczas robót końcowych przy nowobudowanym domu warto pomyśleć o metodzie gwarantującej pozbywanie się pokrywy śnieżnej z dachu. Przeznaczone są do tego kable grzewcze o odpowiedniej mocy i długości. Są one ułożone w korytach dachowych i spustach oraz rozpięte pomiędzy dwoma linkami metalowymi przy brzegu dachu. Aby cały układ był skuteczny powinno się dopasować właściwe zagęszczenie przewodów. W tym celu dokonuje się stosownych przeliczeń wg. specyfikacji producenta przy uwzględnieniu rejonu kraju. Kable grzewcze przyczepia się za pośrednictwem uchwytów dystansujących z PCV lub przypina taśmami aluminiowymi. Automatyczne załączenie instalacji i bieżące usuwanie pokrywy śnieżnej gwarantuje sterowanie. Zewnętrzny czujnik temperatury oraz wilgoci przekazuje dane do regulatora, który we właściwym czasie włącza cały układ. Przed podłączeniem kabli należy sprawdzić dopuszczalne obciążenie instalacji i wymienić właściwe styczniki.