Wodoszczelne gniazda elektryczne firmy Scame

Nie każdy wie, że na trwałość a także bezpieczeństwo działania każdych bez wyjątku osprzętu elektrycznego będzie miało wpływ otoczenie w jakim muszą funkcjonować. Pylenie, brud, zawilgocenie a także zalanie, to są warunki, które z jednej strony mogą wpłynąć na funkcjonowanie lub faktycznie zaburzyć funkcjonowanie. Zabrudzenie w sposób mechaniczny, powoduje blokowanie styków elektrycznych a wilgoć korodowanie poszczególnych elementów i żył drutów pod napięciem. Albo bezpieczeństwo użytkownika i bezpośredniego otoczenia. Skutkiem elektrycznego porażenia, być może zawilgocenie na podzespole, albo uszkodzone mechanicznie i odsłonięte składowe urządzenia przewodzące prąd. Dlatego tak ważne będzie, abyśmy wybrali osprzęt elektryczny pod względem otoczenia w którym będzie funkcjonować. Międzynarodowe reguły dotyczące poziomu ochrony od wpływu zewnętrznych czynników, wskazują klasę hermetyczności IP. To jest stopień ochrony zapewniony przez puszkę podany w kolejnych cyfrach. Im wyższa każda cyfra, tym będzie lepsza miara hermetyczności i zabezpieczenia na czynniki otoczenia. Od zroszenia wodą do pełnego zamoczenia na chwilę. Gniazda Scame mają poziom odporności IP66, co oznacza że są nie narażone na pyły od organiczne i przemysłowe i zalewanie wodą. Niewrażliwości mechaniczne są określane klasą IK a mechanizmy podczas pracy w otoczeniach narażenia pożarem certyfikatem oznaczoną jako ATEX.