Zawory c.o.. W jakim miejscu je montujemy i jakie pełnią funkcje.

19 maja, 2017 w kategorii: Bez kategorii

Przepustnice c.o. w instalacji pełnią jedne z zasadniczych funkcji. Głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i oszczędnej eksploatacji. Mają także usprawniać i wspierać funkcjonowanie instalacji centralnego ogrzewania. Niełatwo jest je podzielić tylko ze względu na zadanie, bo zazwyczaj pełnią ich kilka. Przepustnice grzejnikowe jeszcze kilka lat temu stosowano tylko grzybkowe. Dzięki ich pomocy dało się manualnie regulować krążeniem ciepłej wody. Obecnie stosuje się zawór termostatyczny, powrotny i pozwalający opróżnić grzejnik z powietrza. Zawór termostatyczny składa się z zaworu (wkładki termostatycznej) zawierającej składnik nastawczy i głowicy termostatycznej (element reagujący). W pokrętle znajduje się element reagujący (gaz, płyn czy wosk) wywołujący położenie ucisku popychacza na rdzeń zaworku. Montaż zaworku odcinającego umożliwia demontaż kaloryfera lub wypróżnienie jego bez konieczności spuszczania wody z całej instalacji. Obecnie standardem stało się wyposażenie wszelakiego zbywanego grzejnika w manualnie regulowany zaworek pozbawiający powietrza. Zawory bezpieczeństwa jak same określenie daje do zrozumienia pełnią funkcję asekurowania urządzeń w układzie c.o. przed przewyższeniem dopuszczalnego ciśnienia. To jeden z istotniejszych zaworów w instalacji c.o.. By właściwie działał muszą być ziszczone następujące wymogi:

– montaż bezpośrednio na źródle wytwarzania ciepła lub w jego bezpośredniej odległości

– wskazanie strzałki z obudowy zaworu musi być spójne z kierunkiem obiegu substancji grzewczej

– nie instalujemy żadnej armatury na przewodzie spajającym zaworek z instalacją centralnego ogrzewania

– średnica rur i zaworków winny być jednakowe.

– nie rzadziej niż co 12 miesięcy dokonujemy kontroli zaworu.

Do owej grupy należą również zaworki zwrotne lub różnicowe, które w systemach przepływu wymuszonego zapewniają właściwy tor przepływu medium.W instalacjach grzewczych stosuje się także zawory mieszające (trójdrogowe, czterodrogowe), które miksują czynnik grzewczy zaczerpywany z zasilana i powrotu w sieciach systemu centralnego ogrzewania oraz c.w.u.. Zawory kulowe zamykające montowane przed i za przyrządem rodzaju pompa, filtr, zawór zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworku spustowego i odpowietrznika) instalowane w najwyższym punkcie układu grzewczego.Różnorodność zadań i typów zaworów powoduje, że nasze przydomowe układy grzewcze funkcjonują bezpiecznie i wydajnie.