Fotowoltaika co musisz wiedzieć jako Prosument

Słowo Prosument to połączenie wyrazów producent oraz konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który jednocześnie ją wytwarza i przekazuje jej nadwyżki do sieci.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla konsumenta. Barierą była nie tylko cena, ale również kłopot z magazynowaniem nadwyżek. Koszt zakupu a także utrzymania kompletu akumulatorów nawet obecnie jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają dojścia do sieci energetycznej lub mają ciągłe ciągłe przerwy w dostarczeniu prądu z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, umożliwia przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej za jakiś czas. Bardzo ważne: sieć nie ma możliwości magazynować energii. Nadwyżka energii oddana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w czasie późniejszym ma możliwość odebrać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci uściśla, w jakim okresie przekazana nadwyżka może być odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak ważne jest umiejętne dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. aby umowa z operatorem sieci mogla być w ogóle rozliczona konieczna jest zamiana liczników na te dwukierunkowe