Izolacja podłogówki

Przy planowaniu podłogówki należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsca na izolację. Adekwatna grubość powłoki izolacyjnej zabezpieczy budynek przed utratą ciepła do gruntu i fundamentu. Im większa warstwa tym lepiej, aczkolwiek zazwyczaj przyjmuje się wartość co najmniej 10 centymetrów dla podłogi na gruncie, natomiast dla stropu akceptuje się wartość przynajmniej 2,5 centymetra. Przez umieszczenie właściwej warstwy chroniącej szacuje się, że 85% ciepła wraca z powrotem do domu. Do izolacji podłogi wykorzystuje się panele ze styropianu typu EPS lub XPS. Styropian EPS formują spienione kulki zgniecione w blok, który w kolejnym etapie cięty jest na mniejsze tafle. Jego powierzchnia jest porowata, co powiększa jego nasiąkliwość. Lepszym wyborem są płyty XPS, które wytwarzane są o docelowych rozmiarach. Tafle te posiadają jednolitą strukturę o gładkiej powierzchni. Ważną kwestią jest jakość płyt styropianowych, czyli ilość materiału zużyta na wyprodukowanie jednej paczki styropianu. Im wyższa waga tym właściwości ochronne są lepsze. Do zaizolowania podłogówki nie stosuje się folii metalizowanej gdyż nie ma ona cieplnych cech ochronnych. Stosuje się ją w celu zabezpieczenia tafli ze styropianu przed wodą z warstwy betonu oraz do wyznaczania obszarów na rury wodnej podłogówki.