Kable do betonu

Ujemna temperatura powietrza komplikuje działanie związane z wylewkami zaprawy betonowej. Wiąże się to ze spowolnionymi przebiegami utwardzania cementu. Skutkiem tego mieszanka może nie osiągnąć zakładanych cech, w szczególności trwałości. Istnieją właściwe zabezpieczenia przed takimi następstwami. Przez właściwe zasłonięcie przed utratą ciepła oraz podgrzewanie betonu następuje redukcja negatywnych efektów oddziaływania niskich temperatur. Do podgrzewania konstrukcji betonowych instaluje się elektryczne przewody grzewcze Elektra BET. Instaluje się je w celu ochrony przed zamarzaniem świeżej zaprawy betonowej oraz do ograniczenia czasu zestalenia betonu. Kabel wystarczy przymocować do konstrukcji metalowej. W kolejnym etapie całość zalewa się zaprawą cementową a przewód przyłącza do instalacji elektrycznej. Po utwardzeniu zaprawy wystarczy obciąć przewód. Kable Elektra BET wytwarzane są o mocy 40W/m. Rodzaj rozłożenia dopasowuje się z uwzględnieniem typu deskowania oraz grubości izolacji. Najczęściej wykorzystuje się 4-5 metrów przewodu na każdy m2 konstrukcji. Producent udostępnia specjalną tabelę z wyszczególnieniem doboru właściwego przewodu do konkretnych warunków. Przewody do betonu przeznaczone są do ciągłej pracy przez okres 40 dni