Komponenty do naczep i chłodni

Kluczowe wyposażenie do bud samochodowych i części służące do remontu aut to min.: wrota tylne ewentualnie boczne, drzwi do naczep {lodówek|chłodni|chłodziarek zrobione z sklejki ”sandwich” na bazie polistyrenu lub poliuretanowym dwustronnie laminowane {albo|lub wzmocnione blachą. {Wrota|Drzwi|Wejście|Furtę wykonuje się w popularnych grubościach: 34mm, 54mm, 84mm lub inne na specjalne zamówienie. Tafla wrót powinna mieć wzmocnienia stalowe w miejscu, w którym będą zamontowane okucia. O ile w przypadku zwykłych drzwi kontenerowych podbudowy takie spawane są do profilu obrysowego, to w przypadku drzwi do izotermy lub chłodni adaptacje takie winny być zamontowane na etapie produkcji sklejki typu „kanapka”. Wyposażenie wykończeniowe najpopularniejsze i zarazem najtańsze są to produkty stalowe zabezpieczone galwanicznie cynkiem. Dla wymagających wysokiej estetyki i trwałości polecane są drobiazgi ze stali nierdzewnej takie jak mocowania drzwi, zamki na rurę kasetowe lub zwykłe, trzymacze drzwi służące do trzymania drzwi w podczas załadunku|rozładunku. Przykładowo zawiasy, w tym pióro, gniazdo, śruba-oś, zakrętka samohamowna, kompletowane zależnie od formatu i ciężaru wrót oraz metody montowania jarzma, bo przecież być spawane lub przykręcane, zwykle używa się po 2-4 zawiasy na połowę. Uszczelnienia do skrzydeł kontenerowych i chłodni dobierane są zależnie do grubości drzwi, używa się uszczelkę dwuwargową, trzywargową i czterowargową. Skrzydła tylne do chłodni mogą być też wyposażone w siatkę wywietrznikową.