Którą pompę dostarczającą ciepło nabyć? Część 1.

14 kwietnia, 2017 w kategorii: Bez kategorii

Jeśli rozważasz w swoim domku wykonanie ocieplania w oparciu o pompę dostarczającą ciepło masz do wyboru dwa rodzaje: pompę opartą na gruncie i pompę opartą na powietrzu. Zacznijmy od rodzaju jakim jestpompa ciepła gruntowa. Z uwagi na klimat, jest to jedna z niewielu bardziej wydajnych metod ocieplania w naszym obszarze. Odróżnia się pompy z elementem montowanym w gruncie pionowym lub poziomym. Elementy poziome są dosyć korzystne cenowo, ale potrzebują do czterech razy więcej miejsca niż montowane w pionie. Dla przykładu: budynki do sto pięćdziesiąt m2 potrzebują powierzchni ziemi około 300 metrów kwadratowych. Kolektor umieszczony poziomo w formie polietylenowych rurociągów rozkłada się na wysokości około 1,2-1,5 m w gruncie. Sposobem ubocznym jest zamontowanie kolektora spiralnego dochodzącego do 15 metrów w dół ziemi. Najpopularniejsze są instalacje opierające się na elemencie ziemnym pionowym. Wymogiem są tu odwierty dochodzące do 100 metrów głębi (do tej wysokości poniżej poziom gruntu nie wymaga się wyjątkowych zezwoleń) w których układa się równolegle ułożoną U rurkę z umieszczoną na końcu czujnikiem geotermalną. Zaletą założenia pompy ciepła z elementem gruntowym jest to, że może ona zaspakajać pełne zlecenie na moc grzewczą. Kryterium jest oczywiście zastosowanie właściwiej wielkości kolektora gruntowego.