Pompa cieplna jako ekologiczne źródło ciepła

5 marca, 2017 w kategorii: Bez kategorii

Wysokie stężenie zanieczyszczeń pyłowych w atmosferze to test, z jakim boryka się przeważająca ilość krajów na świecie, w tym Polska. To globalny dylemat, w celu rozwiązania którego podejmowane są starania ograniczenia wydatku dymów, szczególnie pochodzących z gospodarstw domowych. Spośród ogólnodostępnych technologii grzania pompy ciepła są najbardziej wydajne, ponieważ pracują bez szkody dla środowiska – urządzenia te nie wytwarzają dymu, popiołu ani innych substancji mających szkodliwy wpływ na środowisko. Moc najczystszej energii. Co za tym idzie inwestowanie w wspomniane instalacje jest wyjątkowo uzasadnione w kwestii ogólnoświatowego kłopotu ze smogiem. Pompy ciepła to niewielkich rozmiarów ekologiczne urządzenia wykorzystywane przede wszystkim jako ogrzewanie domu. W tym celu wykorzystują ciepło pochodzące z otoczenia (wody, ziemi albo powietrza), czyli tzw. niskiego źródła, i przekazują je do źródła wysokiego – systemu grzewczego (kaloryferów lub podłogówki). Decyzja o typie pompy ciepła, a precyzyjniej jej niższego źródła, jest uzależniony od warunków, w których będzie ona pracować: powierzchni kwatery, obszaru klimatycznego, gdzie zlokalizowany jest budynek, ułożenie wód gruntowych i ich składu chemicznego, a także rodzaj gruntu na kwaterze. Chociaż pompy ciepła należą do najbardziej ekologicznych technologii, w polskich domach stosowane są nadal okazjonalnie. Ma na to wpływ dość spory nakład inwestycyjny i specyficzne warunki, które muszą być wypełnione przy instalowaniu.