Wyłączniki z normą Atex – specjalistyczne przyrządy do stref z groźbą wybuchu.

Planując schematy elektryczne trzeba zastanowić się nad kilkoma sprawami. Fundamentalną i najważniejsza jest w którym miejscu będzie dana instalacja elektryczna pracować. Bowiem wybór dedykowanych wyłączników, gniazdek czy wtyczek jest tym bardziej ważny im inne są realia funkcjonowania tych urządzeń. Na przykład myjnia samochodowa. W tym miejscu niezbędne jest zastosowanie wtyczek o odpowiedniej klasy wodoodporności IP 66. Urządzenia te zapewnią właściwe i przede wszystkim pewne działanie w warunkach o podwyższonej możliwości kontaktu z cieczą lub ścisłym zetknięciu z wodą. Zupełnie inne ograniczenia funkcjonują w takich miejscach jak farbiarnie, stacje paliw, składziki butli gazowych. W tych miejscach zachodzi bezpośredni kontakt z substancjami łatwopalnymi. Panują tu opary, substancje gazowe i kurze z bardzo dużym prawdopodobieństwem pożaru. Dlatego niezbędne jest zamontowanie elementów elektrycznych z ochroną ATEX.Określenie instalacji elektrycznej Atex to nic innego jak nazwa unijnej dyrektywy określające wymagania które musi dopełnić każdy produkt wskazany do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. W zależności od typu zagrożenia praktykuje się różne oznaczenia stref.Na przykład oznaczenie ATEX EX II 2D oznacza urządzenia przystosowane do funkcjonowania w obszarze o wysokim prawdopodobieństwie wybuchu pyłów łatwopalnych. Zaś ATEX EX II 2GD określa przydatność funkcjonowania urządzeń w obszarze z niebezpieczeństwem wybuchu substancji gazowych, płynów i ich wyziewów oraz pyłów palnych. W ofercie internetowego sklepu 300energia.com można odnaleźć włączniki do obu obszarów.Trzeba pamiętać o tym aspekcie na poziomie projektowania, gdyż pominięcie tak kluczowego aspektu grozi odmową odbioru technicznego lokalu, ponad planowanymi kosztami, a przede wszystkim z bezpieczeństwem funkcjonowania .