Dodatkowe pieniądze na zakup nowych kotłów i modernizację instalacji grzewczych

6 września, 2017 w kategorii: Bez kategorii

Ostatni już sezon grzejny pokazał, jak uciążliwy i niezdrowy dla stanu zdrowia jest smog będący wynikiem między innymi starego ogrzewania kotłami stałopalnymi w indywidualnych domach. By zachęcić mieszkańców do modernizacji ogrzewania na bardziej przyjazne atmosferze, państwo uruchomiło na ten cel system dofinansowania. Systemy dofinansowania mogą być wypłacane ze środków Unii Europejskiej, państwowych lub samorządowych. Są najczęściej wypłacane w formie dopłat lub pożyczki na dobrych warunkach. Pewna liczba gmin deklaruje konkretne kwoty dofinansowania, czasami uzależnione od odmiany kotła, na który zdecyduje się użytkownik. Inne proponują opłacanie większości albo nawet całości lokaty. W zależności od gminy dofinansowania obejmują piece gazowe, piece na biomasę lub urządzenia korzystające z OZE (ekologicznych źródeł energii). Należy zacząć od zasięgnięcia języka, czy we wskazanej gminie jest uruchomiony system dopłat oraz na jakie urządzenia. Kolejnym punktem jest szczegółowe obliczenie kosztów inwestycji. Co kluczowe –użytkownik najpierw płaci z własnej kieszeni za zakup nowoczesnego pieca i usługi modernizacji układu grzewczego, zatem należy ustalić, iż ma pieniądze dostępne na ten zakup. Po złożeniu dokumentów w urzędzie gminy razem z określonym kompletem dokumentów i przychylnym rozpatrzeniu, zawarta jest umowa na wzięcie udziału w programie dofinansowania. Następnie można przystąpić do wymiany kotła. Pamiętać należy o potwierdzeniach zakupu, każdy zakup powinien być udokumentowany, ponieważ na ich podstawie gmina rozlicza dopłaty.Pewnie nie można pominąć kontroli przedstawiciela urzędu, aby skontrolować, czy naprawdę kocioł oraz instalacja były wymienione.Niektóre gminy oferują poradę przy wypełnianiu i składaniu wniosku. Wsparcie w zorganizowaniu dopłat można także dostać za pośrednictwem wybranych producentów najnowszych pieców. Za każdym razem trzeba dowiadywać się w wydziale informacyjnym urzędu gminy.