Piece Ariston z zasobnikiem

Rozważając zakup pieca dwufunkcyjnego do rezydencji należy, oprócz dopasowania odpowiedniej mocy grzewczej kotła należy zastanowić się nad pojemnością i rodzajem pojemnika wody. Komplet taki wypełni dwie funkcje podprowadzi ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Przy dopasowaniu wydajności pieca powinno się uwzględnić zapas ok 25% wydajności na nagrzanie bufora.

objętość zbiornika winna być na tyle pojemna by za jednym użyciem dać wszystkim mieszkańcom potrzebną ilość ciepłej wody. Aby dokładnie to wyliczyć powiela się ilość użytkowników na trwale mieszkających przez 35l na osobę – gdy używamy prysznica lub przez 50l na człowieka gdy cenimy kąpiele w wannie. Im zasobniejszy bufor tym szczelniejszą winien posiadać izolację. Obecnie fabrykowane są bufory w dodatkowej otulinie co łagodzi ubytek ciepła. Przy jego dopasowaniu nie należy „oszczędzać”. popularne dane o wartościowości korzystania z większego zbiornika nie potwierdza się w drobiazgowych obliczeniach. Posiadamy natomiast zapewnienie najwyższego luksusu ciepłej wody użytkowej dla wszystkich mieszkańców domu, wyższą żywotność zasobnika z uwagi na rzadsze osadzanie się kamienia a co najważniejsze komfort bezpieczeństwa dla dzieci w ochronie przed poparzeniem.

W wypadku zastosowania kolektorów słonecznych bądź innego, opcjonalnego źródłado podgrzewania zbiornika powinno się podłączyć model z dwoma wężownicami.